radiation situation

radiation situation
radiacinė situacija statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Padėtis vietovėje, kuri susidarė dėl radioaktyviosios taršos pavojaus. Radiacinę situaciją apibūdina taršos mastai ir pobūdis, kurie savo ruožtu priklauso nuo radiacinės avarijos pobūdžio (branduolinio sprogimo galios, rūšies ir aukščio), praėjusio po avarijos (sprogimo) laiko ir meteorologinių sąlygų (vidutinio vėjo krypties ir greičio, oro vertikaliojo stabilumo laipsnio). Kiekviename vietovės taške radiacinę situaciją apibūdina apšvitos dozės galia tam tikru laiku po avarijos (branduolinio sprogimo). atitikmenys: angl. radiation situation; radiological environment rus. радиационная обстановка

Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas. – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. . 2002.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • radiation situation map — radiacinės situacijos žemėlapis statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Žemėlapis, kuriame žymima faktinė ir(ar) prognozuojama radiacinė situacija dominančiame rajone. atitikmenys: angl. radiation situation map pranc. carte de situation du… …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • radiation situation map — radiacinės situacijos žemėlapis statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Žemėlapis, kuriame pavaizduota esama ir (ar) prognozuojama radiacinė situacija reikiamuose rajonuose. atitikmenys: angl. radiation situation map rus.… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • assesment of radiation situation — radiacinės situacijos įvertinimas statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Radiacinės situacijos, susiklosčiusios po branduolinio ginklo naudojimo (radiacinės avarijos), išsiaiškinimas ir įvertinimas. Radiacinė situacija… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • prediction of radiation situation — radiacinės situacijos prognozavimas statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Orientacinis radiacinės situacijos, susidariusios priešui panaudojus branduolinį ginklą arba įvykus radiacinei avarijai, išsiaiškinimas ir… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • Radiation protection — Radiation protection, sometimes known as radiological protection, is the science of protecting people and the environment from the harmful effects of ionizing radiation, which includes both particle radiation and high energy electromagnetic… …   Wikipedia

  • radiation — radiational, adj. /ray dee ay sheuhn/, n. 1. Physics. a. the process in which energy is emitted as particles or waves. b. the complete process in which energy is emitted by one body, transmitted through an intervening medium or space, and… …   Universalium

  • radiation measurement — ▪ technology Introduction       technique for detecting the intensity and characteristics of ionizing radiation, such as alpha, beta, and gamma rays or neutrons, for the purpose of measurement.       The term ionizing radiation refers to those… …   Universalium

  • carte de situation du rayonnement nucléaire — radiacinės situacijos žemėlapis statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Žemėlapis, kuriame žymima faktinė ir(ar) prognozuojama radiacinė situacija dominančiame rajone. atitikmenys: angl. radiation situation map pranc. carte de situation du… …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • carte de situation radiologique — radiacinės situacijos žemėlapis statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Žemėlapis, kuriame žymima faktinė ir(ar) prognozuojama radiacinė situacija dominančiame rajone. atitikmenys: angl. radiation situation map pranc. carte de situation du… …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • electromagnetic radiation — Physics. radiation consisting of electromagnetic waves, including radio waves, infrared, visible light, ultraviolet, x rays, and gamma rays. [1950 55] * * * Energy propagated through free space or through a material medium in the form of… …   Universalium

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”